Information

Ny information betr pass/Internationellt ID Kort! se nedan.

Samtliga passagerare måste uppge pass/Internationellt ID kort nr vid bokning för att biljetterna ska kunna skrivas ut, det är de Lettiska myndigheterna som har infört detta krav!

Fartyget avgår fredag 20 augusti kl.17.00 från Värtahamnen anländer RIGA lördag 21 augusti kl.11.00 lokaltid. Avgår RIGA kl.17.30(lokaltid) ankommer Stockholm söndag den 22 augusti
kl. 10.30. OBS ombordstigningen stänger 30 min innan avgångstiden!

1. Bensin
Bensinpriset ligger på ca samma priser som i Sverige nu när dem har fått Euro.. Ni som tankar med Statoil kort måste ha Statoils EU-kort. Det svenska Statoil kortet fungerar inte i Lettland.

2. Pass och bilpapper.
Estland, Lettland och Litauen ansluter sig till Schengensamarbetet.
Från och med fredag den 21 december 2007 utökas Schengenområdet
med nio nya länder – däribland Estland, Lettland och Litauen.
Schengensamarbetet innebär i korthet att personkontrollen vid de inre
gränserna upphör i de länder som är med i samarbetet. Alltså kommer
passkontrollen från och med den 21 december 2007 att slopas i terminalerna iFrihamnen i Stockholm, samt i terminalerna i Tallinn och Riga.
Trots detta kan enstaka kontroller ibland genomföras av respektive landspolismyndighet (passpolis) vilket innebär att alla resenärer alltid måste kunnastyrka sitt medborgarskap (d.v.s. att personen har medborgarskap i något av Schengensamarbetsländerna, se lista nedan).
Medborgarskapet kan styrkas med:
• vanligt svenskt pass
• eller med det nya nationella ID-kortet som utfärdas av
Polismyndigheten. Observera att många i Sverige gällande idhandlingar
(utfärdat av post eller bank eller svenskt körkort) inte styrker
medborgarskapet och uppfyller därmed inte detta krav.
• som giltig ID-handling anses även giltigt utländskt pass med giltigt
svenskt uppehålls- eller arbetstillstånd.

3. Ja vi har bärgningsbil med oss. Mer info på förarmötet på fredag 19.00 i konferensen.
a) Eventuell bärgning i Riga är kostnadsfri.
b) Avbogsering i Stockholm är också kostnadsfri.
c) Eventuell bärgning fån hamnen i Stockholm till verkstad eller
hemort görs upp med Jocke själv.Tallink homepageEmail kontakt

,