Information

Fartyget avgår fredag 1 juni kl.17.00 från Värtahamnen anländer RIGA lördag 2 juni kl.11.00 lokaltid. Avgår RIGA kl.17.30(lokaltid) ankommer Stockholm söndag den 3
kl. 10.30. OBS ombordstigningen stänger 30 min innan avgångstiden!

1. Bensin
Bensinpriset ligger på ca samma priser som i Sverige nu när dem har fått Euro.. Ni som tankar med Statoil kort måste ha Statoils EU-kort. Det svenska Statoil kortet fungerar inte i Estland.

2. Pass och bilpapper.
Estland, Lettland och Litauen ansluter sig till Schengensamarbetet.
Från och med fredag den 21 december 2007 utökas Schengenområdet
med nio nya länder – däribland Estland, Lettland och Litauen.
Schengensamarbetet innebär i korthet att personkontrollen vid de inre
gränserna upphör i de länder som är med i samarbetet. Alltså kommer
passkontrollen från och med den 21 december 2007 att slopas i terminalerna iFrihamnen i Stockholm, samt i terminalerna i Tallinn och Riga.
Trots detta kan enstaka kontroller ibland genomföras av respektive landspolismyndighet (passpolis) vilket innebär att alla resenärer alltid måste kunnastyrka sitt medborgarskap (d.v.s. att personen har medborgarskap i något av Schengensamarbetsländerna, se lista nedan).
Medborgarskapet kan styrkas med:
• vanligt svenskt pass
• eller med det nya nationella ID-kortet som utfärdas av
Polismyndigheten. Observera att många i Sverige gällande idhandlingar
(utfärdat av post eller bank eller svenskt körkort) inte styrker
medborgarskapet och uppfyller därmed inte detta krav.
• som giltig ID-handling anses även giltigt utländskt pass med giltigt
svenskt uppehålls- eller arbetstillstånd.

3. Ja vi har bärgningsbil med oss. Mer info på förarmötet på fredag 19.00 i konferensen.
a) Eventuell bärgning i Tallinn är kostnadsfri.
b) Avbogsering i Stockholm är också kostnadsfri.
c) Eventuell bärgning fån hamnen i Stockholm till verkstad eller
hemort görs upp med Jocke själv.Tallink homepageEmail kontakt

,